Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 1 / 2020