ВАЖНО:

ЕРП Север препоръчва по всички въпроси за присъединяване към електроразпределителната мрежа в Североизточна България да се обръщате към официалните канали за комуникация с компанията – денонощна телефонна линия 0700 16161, имейл info@erpsever.bg, както и в Центровете за обслужване на клиенти https://erpsever.bg/bg/kontakti. Дружеството не е оторизирало външни фирми за предоставяне на консултации по темата за присъединявания на лицензионната територия на ЕРП Север. В тази секция на сайта са публикувани подробно стъпките, които е необходимо да бъдат предприети в различните случаи, а допълнително най-достоверната и актуална информация за конкретните обекти може да бъде получена единствено от настоящи служители на дружеството по посочения за контакт начин. При стартирала процедура по присъединяване ЕРП Север предоставя възможност за онлайн проследяване във виртуален портал (ВЦОК) на интернет адрес https://my.energo-pro.bg/, което прави процеса прозрачен и улеснява комуникацията с компанията.

Присъединяване към мрежата