Процедура по публично обсъждане

Проект на нови Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа

Виж Повече

Актуализирайте вашите данни за предоставена мощност

От 1 юли 2020 година цена за достъп до електроразпределителната мрежа се изчислява по нов метод

Виж Повече

ЕРП Север

Електроразпределителната компания на Североизточна България

Виж Повече

ВИСОКОВОЛТОВА ЛАБОРАТОРИЯ

Широкообхватно портфолио от високоволтови изпитвания

Виж повече