Проверка на капацитета на електроразпределителната мрежа