Цени за присъединяване

Цени за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа
Група потребители Присъединявана мощност (кВт) Цена
За дължина на захранващото трасе до 25 м (лв.) За един допълнителен метър дължина на захранващото трасе над 25 м (лв./м)
1 до 6 444 не се дължи
2 от 7 до 15 696 не се дължи
3 от 16 до 50 2 316 26
4 от 51 до 100 5 880 40
5 от 101 до 200 9 600 40
6 от 201 до 400 21 360 59
7 над 400 индивидуален проект

*Всички цени за присъединяване са утвърдени от КЕВР и са с включен ДДС.

Информация относно процеса на присъединяване към електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение Север“ АД, както и необходимите формуляри, можете да намерите в раздел Присъединяване към мрежата.