Търгове и продажби

Електроразпределение Север АД организира публичен търг за продажба на употребявани автомобили

Презентация
Заявление
Плик 1
Плик 2
Заповед

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр. В. Търново, собственост на Електроразпределение Север АД 

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр. Г. Оряховица, собственост на Електроразпределение Север АД - жилищен блок

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр. Г. Оряховица, собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Изкупуване на отработено трансформаторно масло собственост на Електроразпределение Север АД

Покана – 26.04.2021
Техническо задание – 26.04.2021
Приложение 2 – 26.04.2021
Проект на договор – 26.04.2021
Съобщение - 13.05.2021 

Публичен търг: Предаване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от складовете на Електроразпределение Север АД

Решение за избор на изплнител – 14.01.2021
Доклад на комисията – 14.01.2021
Протокол от дата 17.11.2020 – 14.01.2021
Протокол от дата 09.12.2020 – 14.01.2021.


Свободна продажба на изведени от експлоатация автомобили, собственост на Електроразпределение Север АД

Решение – 07.12.2020
Презентация – 18.05.2021

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в м. Узана, Община Габрово, Област Габрово, собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Публичен търг: Предаване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от складовете на Електроразпределение Север АД  

Покана – 27.10.2020
Заявление за участие - 27.10.2020
Техническа спецификация - 27.10.2020
Ценова Оферта - 27.10.2020
Коефициент на процентно съдържание на метала - 27.10.2020
Проект на Договор - 27.10.2020
Съобщение - 09.12.2020
Съобщение - 11.12.2020

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в Горна Оряховица, собственост на ЕРП Север

Обява - 07.07.2020

Правила за провеждане - 07.07.2020

Заявление за участие - 07.07.2020

Молба за възстановяване на депозит - 07.07.2020

Плик - 07.07.2020

Презентация - 07.07.2020

Съобщение относно промяна на срок - 21.07.2020

Заповед на УС на ЕРП Север - 21.07.2020

Съобщение относно промяна на срок - 21.08.2020

Заповед на УС на ЕРП Север - 21.08.2020

Съобщение относно промяна на срок - 25.09.2020

Заповед на УС на ЕРП Север - 25.09.2020