Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка и монтаж на оборудвани МКРУ по приложено задание и доставка на модули КРУ СрН по приложена еднолинейна схема по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 58/2020