Изместване на енергийно съоръжение

Процедура по изместване на енергийно съоръжение