Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на: Област Силистра, Област Търговище, Област Велико Търново и Област Габрово

Номер: 55 / 2020