Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Доставка, регистрация, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автовишки) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 8 / 2020