Предоставяне на права за достъп до Електроразпределителната мрежа за разполагане на ЕСМ

Еднолинейна схема - с. Майско, с. Стеврек - 21.05.2019

Канално тръбна мрежа гр. Габрово - 06.06.2019