Предоставяне на права за достъп до Електроразпределителната мрежа за разполагане на ЕСМ

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна - 23.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Величково, общ. Дългопол, обл. Варна - 23.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Чайка, общ. Провадия, обл. Варна - 23.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Дъбравино, общ. Аврен, обл. Варна - 23.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна - 23.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово - 22.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Сенник, общ. Севлиево, обл. Габрово - 21.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, кв. Виница, гр. Варна - 18.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Аксаково - 18.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Севлиево - 03.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Червен - 20.09.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Табачка - 20.09.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Юпер - 23.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Кичево - 19.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Лиляк - 16.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Надарево - 16.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Търговище - 16.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Баячево - 14.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Вардун - 14.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, кв. Въбел, гр. Търговище - 14.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Врани кон - 11.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Голямо Соколово - 09.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Дралфта - 09.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Синя вода - 09.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Мадара - 05.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Севлиево - 05.08.2019

Канално тръбна мрежа, гр. Габрово - 06.06.2019

Еднолинейна схема, с. Майско, с. Стеврек - 21.05.2019