Предоставяне на права за достъп до Електроразпределителната мрежа за разполагане на ЕСМ

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Червен - 20.09.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Табачка - 20.09.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Юпер - 23.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Кичево - 19.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Лиляк - 16.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Надарево - 16.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - гр. Търговище - 16.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Баячево - 14.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Вардун - 14.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - кв. Въбел, гр. Търговище - 14.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Врани кон - 11.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Голямо Соколово - 09.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Дралфта - 09.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Синя вода - 09.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Мадара - 05.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Севлиево - 05.08.2019

Канално тръбна мрежа гр. Габрово - 06.06.2019

Еднолинейна схема - с. Майско, с. Стеврек - 21.05.2019