РОЦ Варна

В периода 03.12.2018 г. - 21.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Аврен, с. Падина, с. Пчелник, с. Тутраканци, с. Садово, с. Величково, с. Дъбравино. Прекъсванията ще бъдат само в делничните дни на посочения период.

В периода 03.12.2018 г. - 21.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Цонево, с. Гроздьово, с. Бързица, с. Царевци, с. Нова шипка. Прекъсванията ще бъдат само в делничните дни за посочения период.

В периода 03.12.2018 г. - 21.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Венелин, с. Садово, с. Казашка река, с. Синдел, с. Юнак, с. Дъбравино, с. Аврен, с. Горен чифлик, с. Гроздьово. Прекъсванията ще бъдат само в делничните дни за посочения период.

В периода 03.12.2018 г. - 14.12.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Чернево, с. Просечен, с. Калиманци, с. Изгрев, с. Левски, с. Николаевка, с. Дръндар, с. Войводино. Смущенията ще бъдат само в делничните дни за посочения период.


В периода 10.12.2018 г. - 21.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Провадия - ул. Цоньо Тодоров. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

В периода 10.12.2018 г. - 18.12.2018 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - местност Боровец Юг.


В периода 13.12.2018 г. - 19.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Аспарухово, с. Комунари, с. Сладка вода, с. Боряна, Петролна база до с. Аспарухово. Прекъсването ще бъде само в почивните дни за посочения период.

В периода 13.12.2018 г. - 19.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Падина, с. Житница, с. Сава, с. Цонево, с. Дебелец. Прекъсванията ще бъдат само в делничните дни за посочения период.

На 13.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Академик Методи Попов 1, 2, 5, 7, 14, 18, 20; ул. Антон Неделчев 11, 24, 26; ул. Григорий Цамблак 9; ул. Доспат 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; ул. Кракра 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; ул. Средна гора 29, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44; ул. Тодор Влайков 14 бл. 7; ул. Черни връх 50, 54, 56, 58.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между ул. Кракра, бул. Христо Ботев, ул. Девня, ул. Т. Влайков, ул. Кап. Райчо, ул. Братя Тедески .

На 13.12.2018 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - бул. “Сливница“ № 131, 135; ул. “Отец Паисий“ № 4, 6, 8, 10; ул. “Страхил Войвода“ № 5 вх. А, Б, В, № 7; ул. “Моис Леви“ № 28; Фирмите: “МИГ-МАРКЕТ“ ООД, “ЕКСЕЛ-Т“ ЕООД, “ТАНДЕМ 18“ ООД, “ВИС-ТУР“ ЕООД; светофарна уредба на кръстовище бул. “Сливница“ и ул. “Отец Паисий“.


На 14.12.2018 г. от 08:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна - бул. Първи май, Аспарухов парк, фирма Галатекс и м-ст Карантината.

На 14.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Антон Страшимиров 2, 4, 7, 23, 27, 31; ул. Барутен погреб бл. 1, 2, 3, 4, 5 А, Б, В, Г, 6, 61 – 73; ул. Веслец 37, 39, 40, 43, 44, 46; ул. Добротица 6 - 37; ул. Крепостна 8 - 18; ул. Три уши 18.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на карето, заключено между ул. Девня, ул. Ал. Дякович, ул. Кракра, ул. Т. Влайков, ул. Ал. Богориди, ул. К. Доганов, ул. Хр. Македонски, ул. Г. Вайганд, ул. Хр. Ботев.

На 14.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Батак 6, 7, 8, 9, 10, 18.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между ул. Девня, ул. Ал. Дякович, ул. Кракра, ул. Т. Влайков, ул. Ал. Богориди, ул. К. Доганов, ул. Хр. Македонски, ул. Г. Вайганд, ул. Хр. Ботев.

На 14.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Ал. Дякович; ул. Батак 2; ул. Русе 47, 19; бул. Христо Ботев 3.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между ул. Девня, ул. Ал. Дякович, ул. Кракра, ул. Т. Влайков, ул. Ал. Богориди, ул. К. Доганов, ул. Хр. Македонски, ул. Г. Вайганд, бул. Хр. Ботев .

На 14.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Барутен погреб 4 А, ул. Батак 4 А.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между ул. Девня, ул. Ал. Дякович, ул. Кракра, ул. Т. Влайков, ул. Ал. Богориди, ул. К. Доганов, ул. Хр. Македонски, ул. Г. Вайганд, бул. Хр. Ботев .

На 14.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Никола Кънев 1; ул. Парижка комуна 3, 5; ул. Сава Доброплодни 1, 3; бул. Съборни 44, 46, 48; ул. Христо Попович 11, 17; ул. Христо Самсаров 2, 4.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между ул. Д-р Пискюлиев, ул. Георги Бенковски, бул. Владислав Варненчик и бул. Съборни.


На 18.12.2018 г. от 08:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна - местност Боровец - Юг, местност Кантара и местност Крушките.


В периода 19.12.2018 г. - 20.12.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - част м-ст Ваялар, м-ст Акчелар, кв. Бриз, м-ст Руските окопи, м-ст Сотира, м-ст Свети Никола, част от бул. Осми приморски полк, м-ст Траката.

В периода 19.12.2018 г. - 20.12.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - част м-ст Траката, част м-ст Евксиноград, част м-ст Св. Св. Константин и Елена, част м-ст Манастирски рид, част м-ст Малко Ю, част м-ст Узун Алан, част м-ст Ваялар, част м-ст Средна трака, част м-ст Фатрико дере, част м-ст Голямата могила, част от ул. Цар Борис III, част от ул. Никола Пиколо, част от ул. Св. Климент Охридски, част от кв. Виница, жк. Ботаника, част от ул. 3-та, част от ул. 7-ма, част от ул. 8-ма, част от ул. 9-та, част от ул. 11-та, част от ул. 13-та, част от ул. 14-та, част от ул. 16-та, част от ул. 17-та, част от ул. 25-та, част от ул. 30-та, част от ул. 33-та, част от ул. 34-та, част от ул. 35-та, част от ул. 36-та, част от ул. 37-ма, част от ул. 40-та, част от ул. 41-ва.

На 19.12.2018 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - м-ст Ален мак, м-ст Манастирски рид .

На 19.12.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - част от р-н Бриз, част от р-н Бриз юг, част от м-ст Св. Никола, част от ул. Василаки Пападопулу, част от ул. Д-р Стоян Златаров, част от бул. Княз Борис I, част от м-ст Акчелар, част от ул. Д-р Борис Божков, част от ул. Д-р Стойчо Йорданов .

На 19.12.2018 г. от 12:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - м-ст Манастирски рид в района от х-л Геолог до кв. Виница .

На 19.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ветрино.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Средно село, с. Момчилово, с. Добротич, с. Михалич, с. Искър.


На 20.12.2018 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кантарджиево, района около винарска изба Варна до с. Кантарджиево и ВЗ Кранево.

На 20.12.2018 г. от 09:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Осеново, вилна зона Осеново, с. Кичево .

На 20.12.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Калиманци, местност Старите лозя, Фирмите: Автомагистрали Черно море и Асфалтова база Припек.

На 20.12.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бояна - абонатите, електрозахранени от ТП 3.