Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 82/2014

Предмет: Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи за ниско напрежение, миниатюрни автоматични прекъсвачи за постоянно напрежение и товарови прекъсвачи по обособени позиции

Наименование на изпълнителя: Валелектрик ООД

Договор: 82А/26.09.2014

 

Наименование на изпълнителя: Валелектрик ООД

Договор: 82Б/09.10.2014

Плащания Договор 82А/26.09.2014

Плащания декември 2014 - 19.01.2015

Плащания Договор 82Б/09.10.2014

Плащания декември 2014 - 19.01.2015

» Обратно към всички поръчки