Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 615/2013

Предмет: Периодичен печат на бланки, формуляри, дневници, стикери и печати

Наименование на изпълнителя: Техноинженеринг АБС ООД

Договор: 73/07.10.2013

» Обратно към всички поръчки