Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: ОД-614/24.06.2014 г.

Предмет: Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Публична покана

Приложение за публична покана

Допълнително уточнение към постъпил въпрос

» Обратно към всички поръчки