Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: ОД-680/30.06.2014 г.

Предмет: Строително монтажни и ремонтни работи за непроизводствени сгради и подстанции  собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД  по обособени позиции

Публична покана

Документация за участие

Протокол от дейността на комисията - 16.02.2015 г.

» Обратно към всички поръчки