Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 4/2013

Предмет: Доставка на арматура за ВЕЛ

Наименование на изпълнител: Интеркомплекс ООД

Договор: 4А/2014

 

Наименование на изпълнител: Макрис ГПХ

Договор: 4Б/2014

 

Наименование на изпълнител: Кимтех ООД

Договор: 4В/2014

Информация за върнати или усвоени гаранции за добро изпълнение

» Обратно към всички поръчки