Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 6/2013

Предмет:  Доставка на заключваща мастер система за съоръженията на ЕНЕРГО-ПРО Mрежи АД

Наименование на изпълнител: Мауер Локинг Системс ООД

Договор: 6/2013

» Обратно към всички поръчки