Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 2 от 01.02.2013 г.

Система: Строително Монтажни Работи по изграждане и ремонт на съоръжения от електроразпределителната структура на "ЕНЕРГО–ПРО Мрежи" АД

Решение

Документация

Заявление за участие в системата

Лист за оценка

Етапи на предварителния подбор

Правила за безопасност

Процедура за отстраняване на дефектите

Процедура за налагане на санкции

Банкова сметка, за внасяне на гаранциите за участие

Отговори на поставени въпроси по процедурата

Образец на банкова гаранция

Отговори на постъпили въпроси - 22.05.2014 г.

Решение за промяна - 20.05.2015

Документация с промяна - 20.05.2015

Доклад от дейността на комисията – 01.09.2016 г.

Решение за прекратяване на Система за предварителен подбор – 01.09.2016 г.

 

 

Номер: 2-5-Б/04.04.2016

Предмет: Текущо аварийно-възстановителни работи и кабелни линии ниско, средно и високо напрежение, на въздушни електропроводи ниско, средно и високо напрежение и на уредби на подстанции и възлови станции собственост на Енерго-Про Мрежи по обособени позиции

Решение за откриване - 05.04.2016 г.

Документация - 05.04.2016 г.

Образци - 05.04.2016 г.

Списък с дейностите за извършване на аварийно-възстановителни работи - 05.04.2016 г.

Количествени сметки - 05.04.2016 г.

Проект на договор - 05.04.2016 г.

Покани за оферти - 05.04.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 22.04.2016

Доклад от работата на комисията - 16.06.2016 г.

Решение за класиране на участниците - 16.06.2016 г.

Договори по обособени позиции:

1: За обекти на територията на РОЦ Варна, Градски район I (МИР 1, 2 и 13)

Договор №2-5-1/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

2: За обекти на територията на РОЦ Варна, Градски район ІI (МИР 3, 4, 6 и 12)

Договор №2-5-2/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

3: За обекти на територията на РОЦ Варна, Извънградски район (МИР 5, 7, 8, 9, 10 и 11)

Договор №2-5-3/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

4: За обекти на територията на РОЦ Горна Оряховица & Габрово, област В. Търново

Договор №2-5-4/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

5: За обекти на територията на РОЦ Горна Оряховица & Габрово, област Габрово

Договор №2-5-5/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

6: За обекти на територията на РОЦ Добрич &Силистра, област Добрич

Договор №2-5-6/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

7: За обекти на територията на РОЦ Добрич &Силистра, област Силистра

Договор №2-5-7/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

8: За обекти на територията на РОЦ Русе & Разград, област Русе

Договор №2-5-8/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

9: За обекти на територията на РОЦ Русе & Разград, област Разград

Договор №2-5-9/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

10: За обекти на територията на РОЦ Шумен &Търговище, област Шумен

Договор №2-5-10/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

11: За обекти на територията на РОЦ Шумен &Търговище, област Търговище

Договор №2-5-11/15.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

» Обратно към всички поръчки