Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Договор 102 А

Договор 102 А - 22.01.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 102 А

Плащания март 2015 - 17.04.2015

Плащания април 2015 - 18.05.2015

Плащания май 2015 - 17.05.2015

Плащания юни 2015 - 17.07.2015

Плащания юли 2015 - 18.08.2015

Плащания август 2015 - 17.09.2015

Плащания септември 2015 - 19.10.2015

Плащания октомври 2015 – 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 17.12.2015

Плащания декември 2015 - 18.01.2016

Плащания януари 2016 - 17.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 20.04.2016

Договор 102 Б

Договор 102 Б - 18.02.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 102 Б

Плащания април 2015 - 18.05.2015

Плащания юни 2015 - 17.07.2015

Плащания юли 2015 - 18.08.2015

Плащания август 2015 - 17.09.2015

Плащания октомври – 20.11.2015

Плащания декември 2015 - 18.01.2016

Плащания март 2016 - 20.04.2016

Договор 102 В

Договор 102 В - 27.01.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 102 В

Плащания март - 17.04.2015

Плащания април 2015 - 18.05.2015

Плащания юни 2015 - 17.07.2015

Плащания юли 2015 - 18.08.2015

Плащания септември 2015 - 19.10.2015

Плащания октомври 2015 – 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 17.12.2015

Плащания март 2016 - 20.04.2016

Договор 102 Г

Договор 102 Г - 29.01.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 102 Г

Плащания март 2015 - 17.04.2015

Плащания май 2015 - 17.05.2015

Плащания март 2016 - 20.04.2016

» Обратно към всички поръчки