Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

907608_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“АД в област Велико Търново

64_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Габрово

Доставка и монтаж на климатизатори (инверторни климатици) за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

9076730_Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанции и възлови станции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

9076627_Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, по обособени позиции

Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на устройства за настройка и изпитване на релейни защити за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка на бетонни комплектни трансформаторни постове по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на дистанционери за ВЕЛ средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на кабелна разпределителна кутия 250 А за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на индикатори за къси и земни съединения за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на птицезащитни покрития за стоящи изолатори за ВЕЛ СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на табели по електробезопасност за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Надграждане на съществуващи, изграждане на нови и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на металоокисни вентилни отводи за средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на преносими заземители за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на средства за работа на височина за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Изработка и доставка на табели с диспечерски наименования за електрически уредби и съоръжения за нуждите на „ЕНЕРГО–ПРО Мрежи“ АД

Извънгаранционна поддръжка на мобилни терминали Intermec CN70 за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на професионални алуминиеви стълби за нуждите на Енерго-Про Мрежи

Доставка на консумативи за мобилен терминал Intermec CN 70 за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на термовизионни камери за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на анализатори на качеството на електрическата енергия за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на ръчни хидравлични кербовъчни инструменти за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на бутилирана (минерална, изворна или трапезна) вода с бутилки с вместимост 1.5 л. за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на акумулаторни винтоверти за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на нови автомобилни резервни части за леки и лекотоварни автомобили собственост на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, по обособени позиции

Надграждане на съществуващи автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на устройства за диагностика на измервателни трансформатори 0,4-110 kV за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Енерго-Про Мрежи по обособени позиции

Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на предпазни средства при работа на височина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на комплексно метално табло – трансформатор с главно електромерно табло за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на монофазни изпитващи устройства с голям ток за нуждите на Енерго-Про Мрежи

Доставка на клемни блокове за измервателни вериги при индиректно измерване на електроенергия за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на кабели за НН с медни жила NYY и NYCY

Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/25Ah и 220V/120Ah и токоизправители 220V/40А за нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД, по обособени позиции

Доставка на индикатори за къси и земни съединения за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на цифрови релейни защити по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на дистанционери ВЕЛ 20 kV за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД