Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/25Ah и 220V/120Ah и токоизправители 220V/40А за нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД, по обособени позиции

Доставка на индикатори за къси и земни съединения за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на цифрови релейни защити по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на дистанционери ВЕЛ 20 kV за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка и монтаж на елегазов прекъсвач високо напрежение в ПС Вихър – Община Завет за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“АД

Поддръжка и ремонт на електрически котли, отоплителни инсталации и водоподгреватели, собственост на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Дoставка на електромерни табла тип ТЕПО за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Монтаж и сервизна поддръжка на конвенционални (стандартни) газови уредби и автомобилни газови инжекционни системи – (АГУ) за четири и осем цилиндрови бензинови двигатели на автомобили собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД, по обособени позиции

Монтаж и сервизна поддръжка на конвенционални (стандартни) газови уредби и автомобилни газови инжекционни системи - (АГУ) за четири и осем цилиндрови бензинови двигатели на автомобили собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД, по обособени позиции

Доставка на малки маслонапълнени разпределителни трансформатори, херметичен тип - 50 kVA/20/0.4

Доставка на професионални стълби за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения - кранове и телфери в складовите бази и трансформаторна работилница - Горна Оряховица, собственост на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Доставка и монтаж на елегазов прекъсвач и разединител открит монтаж високо напрежение в ПС Левента - гр. Русе за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на автомобилни акумулатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност (автокранове), собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на бутилирана (минерална, изворна или трапезна) вода 1.5 л. за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на двигателни и трансмисионни масла, масла за хидравлични системи, спирачна течност, антифриз и течност за чистачки за превозните средства на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на климатична техника, за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на метално-окисни вентилни отводи без разрядници за средно напрежение за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Проверка, ремонт и презареждане на противопожарни уреди /пожарогасители/ и доставка на нови противопожарни уреди /пожарогасители/ по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на преносими заземители по обособени позиция за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

Ремонт и обслужване на съоръжения с повишена опасност (автокранове) собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на бобинажни проводници ПЕТ и АПХК предназначени за ремонт на трансформатори СрН/НН за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Надграждане на съществуващи, изграждане на нови и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Ремонт по отстраняване на течове от силови трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на нови автомобилни резервни части за нуждите на авторемонтните центрове (АРЦ) на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на високомощни предпазители за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на Кабелотърсач - локатор на повреди за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Извършване на ремонт и калибриране на еталони за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на печaтни материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД