Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9097421 / 2020

Предмет: Доставка на акумулаторни батерии за подстанции, възлови станции и табла за управление за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Обява за обществена поръчка – 20.03.2020

Документация за участие – 20.03.2020

Техническа спецификация – 20.03.2020

Образци – 20.03.2020

Проект на договор – 20.03.2020

Отговори на постъпили въпроси – 07.04.2020

Отговори на постъпили въпроси – 10.04.2020

Отговор на постъпил въпрос – 23.04.2020

Отговори на постъпили въпроси – 04.05.2020

Протокол 1 – 14.05.2020

» Обратно към всички поръчки