Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9097038 / 2020

Предмет: Доставка на арматура УИП за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 10.03.2020

Документация за участие – 10.03.2020

Техническа спецификация – 10.03.2020

Образци – 10.03.2020

Проект на договор – 10.03.2020

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – 30.03.2020

Съобщение за промяна дата на отваряне на оферти - 27.04.2020

Съобщение за отваряне на оферти – 14.05.2020

» Обратно към всички поръчки