Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 23 / 2020

Предмет: Доставка на двигателни и трансмисионни масла, масло за хидравлични системи, спирачна течност, течност за чистачки и антифриз за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Oбява – 19.02.2020

Документация за участие – 19.02.2020

Техническа спецификация – 19.02.2020

Образци – 19.02.2020

Проект на договор – 19.02.2020

Съобщение за отваряне на цени и провеждане на жребий за реда на договаряне – 22.05.2020

Протокол от теглене на жребий за реда на договаряне – 26.05.2020

» Обратно към всички поръчки