Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9096075 / 2020

Доставка на арматура УИП за нуждите на Електроразпределение Север АД - ОТТЕГЛЕНА

Обява за обществена поръчка – 29.01.2020

Документация за участие – 29.01.2020

Техническа спецификация – 29.01.2020

Образци – 29.01.2020

Проект на договор – 29.01.2020

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти – 17.02.2020

Протокол от дейността на комисията – 09.03.2020

Съобщение за оттегляне – 09.03.2020

» Обратно към всички поръчки