Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9094881 / 2019

Предмет: Доставка на куки за въздушни електропроводни линии ниско напрежение с неизолирани проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 28.11.2019

Документация за участие – 28.11.2019

Техническа спецификация – 28.11.2019

Методика – 28.11.2019

Образци – 28.11.2019

Проект на договор – 28.11.2019

Съобщение  за удължаване на срок за получаване на оферти – 13.12.2019

Протокол от 29.12.2019 – 15.01.2020

Протокол от 10.01.2020 – 15.01.2020

Протокол от дейността на комисията – 15.01.2020

Съобщение за оттегляне – 15.01.2020

» Обратно към всички поръчки