Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9094084 / 2019

Предмет: Доставка на товарови прекъсвачи за ниско напрежение с лостово задвижване за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 31.10.2019

Документация за участие – 31.10.2019

Техническа спецификация – 31.10.2019

Методика за оценка – 31.10.2019

Образци – 31.10.2019

Проект на договор – 31.10.2019

Съобщение за удължаванена срок на получаване на оферти – 18.11.2018

Съобщение за провеждане на жребий – 28.11.2019

Протокол за проведен жребий за преговори – 02.12.2019

Протокол за избор на изпълнител – 09.12.2019

Протокол – 22.11.2019

Протокол – 28.11.2019

» Обратно към всички поръчки