Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9092581 / 2019

Предмет: Доставка на брава, мебелен тип за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 17.09.2019

Документация за участие – 17.09.2019

Техническа спецификация – 17.09.2019

Образци – 17.09.2019

Проект на договор – 17.09.2019

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – 07.10.2019

Съобщение за провеждане на жребий – 16.10.2019

Протокол за проведен жребий – 18.10.2019

Протокол от дейността на комисията – 24.10.2019

» Обратно към всички поръчки