Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9092257 / 2019

Предмет: Доставка на брава, метален тип за нуждите на Електроразпределение Север АД - оттеглена

Обява за обществена поръчка – 09.09.2019;

Документация за участие – 09.09.2019;

Техническа спецификация – 09.09.2019;

Образци – 09.09.2019;

Проект на договор – 09.09.2019

Съобщение за оттегляне на обява - 12.09.2019

» Обратно към всички поръчки