Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9090840 / 2019

Предмет: Доставка на надробител за дървесина за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 30.07.2019

Документация за участие – 30.07.2019

Техническа спецификация – 30.07.2019

Образци – 30.07.2019

Проект на договор – 30.07.2019

Съобщение провеждане жребий - 22.08.2019

Протокол от проведен жребий - 02.09.2019

Протокол 1 - 24.09.19

Протокол 2 - 24.09.19

Протокол от дейността на комисията – 24.09.19

» Обратно към всички поръчки