Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9090462 / 2019

Предмет: Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/100Ah и 220V/120Ah по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Обява за обществена поръчка – 19.07.2019

Документация за участие – 19.07.2019

Техническа спецификация за акумулаторни батерии за подстанции и възлови станции – 19.07.2019

Образци – 19.07.2019

Проект на договор – 19.07.2019

Съобщение за провеждане на жребий – 05.09.2019

Протокол от проведен жребий – 09.09.2019

Протокол 1 – 24.09.2019

Протокол 2 – 24.09.2019

Протокол от дейността на комисията – 24.09.2019

Договор 153-1 / 2019

Договор 153-1 / 2019 – 12.11.2019

Приложение 1 – 12.11.2019

Приложение 2 – 12.11.2019

Приложение 3 – 12.11.2019

Договор 153-2 / 2019

Договор 153-2 / 2019 – 12.11.2019

Приложение 1 – 12.11.2019

Приложение 2 – 12.11.2019

Приложение 3 – 12.11.2019

» Обратно към всички поръчки