Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9088981/2019

Предмет: Доставка на надробител на дървесина за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 10.06.2019

Документация за участие – 10.06.2019

Техническа спецификация – 10.06.2019

Образци – 10.06.2019

Проект на договор – 10.06.2019

Съощение провеждане жребий - 12.07.2019

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка - 16.07.2019

» Обратно към всички поръчки