Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 908874 / 2019

Предмет: Доставка на комплексна система за локализиране на кабелни повреди с напрежение до 24 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 21.05.2019

Документация за участие – 21.05.2019

Техническа спецификация – 21.05.2019

Образци – 21.05.2019

Проект на договор – 21.05.2019

Отговори на постъпили въпроси – 31.05.2019

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти - 05.06.2019

Съобщение за провеждане на жребий – 14.06.2019

Съобщение за проведен жребий – 18.06.2019

Протокол от дейността на комисията – 25.06.2019

» Обратно към всички поръчки