Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9076559/29.05.2018

Предмет: Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка - 29.05.2018

Документация за участие - 29.05.2018

Техническа спецификация - 29.05.2018

Образци - 29.05.2018

Проект на договор - 29.05.2018

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти - 18.06.2018

Протокол 1 - 25.06.2018

Съобщение за провеждане на жребий - 03.07.2018

Протокол от проведен жребий - 06.07.2018

Протокол от дейността на комисията - 25.07.2018

Приложение 1 - 25.07.2018

Приложение 2 - 25.07.2018

Приложение 3 - 25.07.2018

Приложение 4 - 25.07.2018

» Обратно към всички поръчки