Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9074260/26.03.2018

Предмет: Доставка на дистанционери за ВЕЛ средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 26.03.2018

Документация за участие – 26.03.2018

Техническа спецификация – 26.03.2018

Образци – 26.03.2018

Проект на договор – 26.03.2018

Съобщение за провеждане на жребий – 04.05.2018

Съобщение за проведен жребий – 10.05.2018

Протокол от дейността на комисията – 21.05.2018

Протокол – 12.04.2018

Протокол – 02.05.2018

Протокол – 04.05.2018

 

» Обратно към всички поръчки