Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9074317/27.03.2018

Предмет: Доставка на кабелна разпределителна кутия 250 А за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 27.03.2018

Документация за участие – 27.03.2018

Техническа спецификация – 27.03.2018

Образци – 27.03.2018

Проект на договор – 27.08.2018

Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти – 16.04.2018

Съобщение за провеждане на жребий – 08.06.2018

Протокол от проведен жребий – 12.06.2018

Протокол от дейността на комисията – 19.06.2018

» Обратно към всички поръчки