Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9073988/19.03.2018

Предмет: Доставка на птицезащитни покрития за стоящи изолатори за ВЕЛ СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 19.03.2018

Документация за участие – 19.03.2018

Техническа спецификация – 19.03.2018

Образци – 19.03.2018

Проект на договор – 19.03.2018

Отговор на постъпил въпрос – 23.03.2018

Съобщение за провеждане на жребий – 05.04.2018

Протокол от проведен жребий – 10.04.2018

Протокол от дейността на комисията – 24.04.2018

Протокол 1 – 24.04.2018

Протокол 2 – 24.04.2018

Протокол 3 – 24.04.2018

Протокол 4 – 24.04.2018

» Обратно към всички поръчки