Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9069805/30.10.2017

Предмет: Доставка на акумулаторни винтоверти за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обява за обществена поръчка – 30.10.2017

Документация за участие – 30.10.2017

Техническа спецификация – 30.10.2017

Образци – 30.10.2017

Проект на договор – 30.10.2017

Протокол 1 от дейността на комисия - 14.11.2017

Съобщение за провеждане на жребий - 20.11.2017

Протокол от проведен жребий - 22.11.2017

Протокол от дейността на комисията - 1.12.2017

» Обратно към всички поръчки