Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9070012/06.11.2017

Предмет: Доставка на устройства за диагностика на измервателни трансформатори 0,4-110 kV за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обява за обществена поръчка - 06.11.2017

Документация за участие - 06.11.2017

Техническа спецификация - 06.11.2017

Образци – 06.11.2017

Проект на договор – 06.11.2017

Отговор на постъпил въпрос - 8.11.2017

Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти - 16.11.2017

Протокол провеждане на договаряне - 28.11.2017

Протокол от дейността на комисията - 06.12.2017

» Обратно към всички поръчки