Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9066921/03.08.2017

Предмет: Доставка на комплексно метално табло – трансформатор с главно електромерно табло за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обява за обществена поръчка – 03.08.2017

Документация за участие – 03.08.2017

Техническа спецификация – 03.08.2017

Приложение 1 – 03.08.2017

Образци – 03.08.2017

Проект на договор – 03.08.2017

Съобщение за провеждане на жребий - 25.08.2017

Протокол от проведен жребий – 29.08.2017

Протокол от дейността на комисията – 05.09.2017

 

» Обратно към всички поръчки