Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9064335/16.05.2017

Предмет: Доставка на индикатори за къси и земни съединения за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обява за обществена поръчка - 16.05.2017

Документация за участие - 16.05.2017

Техническа спецификация - 16.05.2017

Образци - 16.05.2017

Проект на договор - 16.05.2017

Отговор на постъпил въпрос - 18.05.2017

Отговор на постъпил въпрос - 22.05.2017

Протокол 1 - 01.06.2017

Съобщение за провеждане на жребий - 13.06.2017

Съобщение за проведен жребий - 16.06.2017

Протокол от дейността на комисията - 22.06.2017

» Обратно към всички поръчки