(OLD) Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер:9034515/09.10.2014

Предмет: Доставка на трифазен шунтов реактор 20kV, 800 kVA, без регулиране под товар за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Публична покана - 9.10.2014

Приложение към публична покана - 9.10.2014

 

 

Отговор на поставен въпрос - 10.10.2014

Протокол от дейността на комисията - 30.10.2014

Договор - 20.11.2014

» Обратно към всички поръчки