(OLD) Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: ОД-9030639/17.06.2014 г.

Предмет: Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Ценова оферта

Договор - 24.10.2014

Приложение 1

Приложение 2

» Обратно към всички поръчки