(OLD) Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 95 – ОД 616/24.06.2014 г.

Предмет: Доставка на двигателни и трансмисионни масла, масла за хидравлични системи, спирачна течност, антифриз и течност за чистачки за превозните средства на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Образци

Уведомително писмо за удължаване краен срок-27.06.2014 г.

Отговор на постъпили въпроси/02.07.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 6.10.2014

Протокол от дейността на комисията 17.11.2014 - 17.11.2014

» Обратно към всички поръчки