(OLD) Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: ОД-645/26.06.2014 г.

Предмет: Ремонт и поддържане на повдигателните съоръжения използвани в складовите бази и трансформаторната работилница към Дирекция Логистика на Енерго Про Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Приложение 1

Договор - 24.10.2014

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

» Обратно към всички поръчки