(OLD) Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: ОД-676/30.06.2014 г.

Предмет: Доставка на кабелна арматура – болтови и пресови обувки и съединители за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Публична покана

Техническа оферта кабелна арматура

Приложение - 1

Приложение - 2

Приложение - 3

Приложение - 4

Приложение към Публична покана

» Обратно към всички поръчки