Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Доставка на преносими трифазни еталони с подвижен дисплей за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по ремонт на ВС (възлови станции), част от електроразпределителната мрежа СрН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции (област Добрич и област Варна)

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, в област Варна, по обособени позиции

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, в област Варна, по обособени позиции

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции (област Добрич)

Извънгаранционна поддръжка и сервиз на климатична техника за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходни изолатори 110 кV за силови трансформатори за нуждите на Елекроразпределение Север АД

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, в област Варна, по обособени позиции

Доставка и монтаж на токоизправители 25A за 220VDC в подстанции и възлови станции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/100Ah и 220V/120Ah за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

Доставка на комплектно метално табло – трансформатор за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на уреди за кабелни линии по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по подмяна на трафомашини СрН-НН на територията на РОЦ Горна Оряховица/Габрово

Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанции и възлови станции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Доставка на автоматичен регулатор на напрежението (АРН) на силов трансформатор ВН/СРН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на СМР по подмяна на трафомашини на територията на РОЦ Русе/Разград

Извършване на СМР по подмяна на трафомашини на територията на РОЦ Горна Оряховица/Габрово

Извършване на СМР по подмяна на трафомашини на територията на РОЦ Варна

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции (РОЦ Шумен, РОЦ Търговище)

Доставка на комплектна разпределителна уредба за нуждите на Електроразпределение Север АД

Преминаване от 10 на 20 kV гр. Варна – подмяна на кабелни линии и преоборудване на трафопостове средно напрежение, изводи "Ботева градинка", "Колхозен пазар", "Северен" и "Радецки"

9076964_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходни изолатори 110 кV за силови трансформатори по обособени позиции

9076891_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Русе

9076947_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Търговище

9076931_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Шумен

9077091_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Силистра

9077086_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Добрич

9076890_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Разград

Доставка на работни ръкавици за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на табели за безопасност за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

9076836_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД в област Варна

9076834_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД в гр. Варна

907608_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“АД в област Велико Търново

64_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Габрово

Доставка и монтаж на климатизатори (инверторни климатици) за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

9076730_Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанции и възлови станции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

9076627_Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, по обособени позиции

Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на устройства за настройка и изпитване на релейни защити за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

  • Страници:
  • 1
  • 2
  • 3
  • »