Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 126/30.07.2015 г.

Предмет: Предоставяне на застрахователни услуги, за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Решение за откриване - 31.07.2015.

Обявление - 31.07.2015

Документация - 31.07.2015

Техническа спецификация – ОП I - 31.07.2015

Техническа спецификация – ОП II - 31.07.2015

Техническа спецификация – ОП III - 31.07.2015

Техническа спецификация – ОП IV - 31.07.2015

Приложение 1 – Статистика на имуществените щети - 31.07.2015

Приложение 2 - Доклад за оценка на риска - Е.ОН България Мрежи АД 2012 - Български език - 31.07.2015

Приложение 2 – Доклад за оценка на риска – Е.ОН България Мрежи АД 2012 – Английски език - 31.07.2015

Приложение 2 – Доклад за оценка на риска – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД 2015 – Български език - 31.07.2015

Приложение 2 – Доклад за оценка на риска – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД 2015 – Английски език - 31.07.2015

Приложение 3 – Статистика на искове към ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по застраховки - 31.07.2015

Приложение 4 – Статистика на трудовите злополуки и изплатени обезщетения по ЗЗ ТЗ ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - 31.07.2015

Приложение 5 – Списък на СПС подлежащи на застраховане - ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - 31.07.2015

Приложение 6 - КАСКО – Списък на СПС – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - 31.07.2015

Приложение 7 – Статистика на щети по КАСКО & ЗЗ “ГОА“ и ДЗ“З“ - 31.07.2015

Списък с приложения към всички обособени позиции - 31.07.2015

Образци към документацията за участие - 31.07.2015

Приложение 1 - Образец Ценова оферта ОП III - ГО – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - 31.07.2015

Прилижение 2 - Образец Ценова оферта ОП III – КАСКО – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - 31.07.2015

Проекто-договор ОП I ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - 31.07.2015

Проекто-договор ОП II ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - 31.07.2015

Проекто-договор ОП III ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - 31.07.2015

Проекто-договор ОП IV ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - 31.07.2015

Отговори на постъпили въпроси - 21.08.2015

Отговори на постъпили въпроси - 24.08.2015

Отговори на постъпили въпроси - 25.08.2015

Протокол 1 - 10.09.2015

Протокол предварителен подбор - 02.10.2015

Решение предварителен подбор - 02.10.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 10.11.2015

Доклад от дейността на комисията - 03.12.2015

Решение за избор на изпълнител - 03.12.2015

Решение за прекратяване на втора обособена позиция - 03.12.2015

Договор 126-2A – 03.02.2016г

» Обратно към всички поръчки