Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 113/26.06.2015

Предмет: Абонаментна поддръжка на GPS система за контрол и управление на автомобилния парк на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване - 26.06.2015

Покана за участие - 26.06.2015

Образци - 26.06.2015

Проект на договор - 26.06.2015

Доклад от работата на комисията - 15.07.2015

Решение  за определяне на изпълнител - 15.07.2015

» Обратно към всички поръчки